"Grootouders en seniorenwerking"

Wie zijn wij?

Doelstelling

De Grootouders- en Senioren-actie groepeert binnen de Gezinsbond de grootouders en/of de + 55-jarigen leden van de Gezinsbond.

Gosa wil ook plaatselijk iets voor hen betekenen met activiteiten aangepast aan de levenssituatie van deze medioren en senioren.

Binnen de gezinssituatie zijn de grootouders en senioren een onmisbare schakel. Ze willen een volwaardige partner blijven en geven een meerwaarde aan het verenigingsleven binnen de Gezinsbond. Voor hen is het een zinvolle tijdsinvulling, waar men samen kan genieten en ook veel vriendschap en voldoening ervaren.

Specifiek voor GOSA-Genk zijn de activiteiten ook toegankelijk voor alle senioren uit Genk en omgeving.

 

Geschiedenis

Ruim 30 jaren geleden werden er in Genk, door LIVO (later Impact) en met steun van het gemeentebestuur en de BGJG, vormingscursussen (afscheid van arbeid en voorbereiding op pensioen) ingericht.

In 1985 kwam van uit de deelnemersgroep het idee, een niet conventionele seniorenvereniging op te richten onder de naam “seniorenwerking”.

Er werden activiteiten opgestart en het opzet kreeg belangstelling bij de Genkse senioren, maar koken kost geld en vermits er geen lidgeld moest worden afgedragen, wenden de initiatiefnemers zich tot het gemeentebestuur voor subsidies.

De toenmalige Genkse Seniorenraad stelde zijn veto : de vereniging was niet conform met de statuten en kon dus geen subsidie bekomen.

Een oplossing werd gevonden door een fusie met de Grootouderactie van de Gezinsbond (voorheen BGJG).

De nieuwe naam werd “Grootouders en Seniorenwerking” of kortweg GOSA.

 

Copyright © GOSA GENK 2010-2015. All Rights Reserved.